Vid godkänd offert och hantverkaravtal accepteras följande villkor!


Betalning

 • Vid en GODKÄND offert som överstiger 10.000:- görs en Kreditkontroll. Om kontrollen visar ett skuldsaldo hos kronofogden och/eller betalningsanmärkningar så skall hela materialkostnaden och halva arbetskostnaden förskotts betalas innan något arbete påbörjas.

 • Vid ett signerat Hantverkaravtal av båda parter kommer hela material och leverans kostnad att faktureras. Inget arbete påbörjas innan betalning är registrerad av min bank.

 • Fakturor skickas när ett moment är klart, eller att nästa moment påbörjas.

 • Slutfaktura kommer att skickas när arbetet är slutfört med 7-dagars förfall.

 • Kunden ansvarar för att ROT/RUT täcker skattereduktion. Ifall ROT/RUT ej är

 • genomförbart så faktureras skattereduktions beloppet kunden och betalning

  skall ske omgående.


  ÄTA

 • Alla ICKE nödvändiga tilläggsarbeten kommer inte att påbörjas innan det offererade arbetet är slutfört eller enligt överenskommelse.

 • Alla NÖDVÄNDIGA tilläggsarbeten fortlöper tills 15% av totala kostnaden för

 • hela det offererade arbetet är uppnådd, i det fall kommer kunden att meddelas och ÄTA-Lista upprättas.


  Garanti

 • Vi följer konsumentverkets riktlinjer.

 • Material garantier står var enskild material leverantör för.

 • Slutkund har alltid 8 dagar efter utställd faktura på sig att reklamera arbetet eller en del av arbetet, efter dessa 8 dagar räknas arbetet som godkänt.

 • Vi innehar Entreprenad försäkring upp till tio miljoner kronor via Trygg Hansa.


  Diverse

 • Offererat pris är ett estimat. Skulle arbetet av ovan aktivitet överskrida estimat

 •          kommer detta att kommuniceras med kund inom rimlig tid och debiteras                         med 625sek/h/hantverkare.

 • Hantverkare förbehåller sig rätten att använda kunds toalett och mikrovågsugn om så behövs om kunden ej önskar annat, och då kommer en tillfällig toalett att hyras som kund debiteras.

 • Offerten gäller endast de arbeten och arvoden som står i den godkända offerten och Signerade hantverkaravtalet.

 • Notera TCG Bygg AB hantverkaravtal och inget arbete kommer att påbörjas om avtalet ej är signerat av beställare.