Vid godkänd offert och hantverkaravtal accepteras följande villkor!


Betalning

 • Vi använder oss av Euro Finans vid fakturering. De gör en kredit kontroll på slutkunden vilket är deras policy. Är detta inget som är intressant så skall förskottsbetalning ske, med Hela material beloppet och Halva arbetskostnaden innan arbetet påbörjas.

 • Vid en GODKÄND offert som överstiger 10.000:- görs en Kreditkontroll. Om kontrollen visar ett skuldsaldo hos kronofogden och/eller betalningsanmärkningar så skall hela materialkostnaden och halva arbetskostnaden förskotts betalas innan något arbete påbörjas.

 • Betalning av material och leveranser som kund ej står för själv kommer att faktureras och betalning skall ske omgående inom tre bankdagar.

 • Fakturor skickas när ett moment är klart, eller att nästa moment påbörjas.

 • Slutfaktura kommer att skickas när arbetet är slutfört med 14-dagars förfall.

 • Kunden ansvarar för att ROT/RUT täcker skattereduktion. Ifall ROT/RUT ej är

 • genomförbart så faktureras skattereduktions beloppet kunden och betalning

  skall ske omgående.


  ÄTA

 • Alla ICKE nödvändiga tilläggsarbeten kommer inte att påbörjas innan detoffererade arbetet är slutfört.

 • Alla NÖDVÄNDIGA tilläggsarbeten fortlöper tills 15% av totala kostnaden för

 • hela det offererade arbetet är uppnådd, i det fall kommer kunden att meddelas och ÄTA-Lista upprättas.


  Garanti

 • Vi följer konsumentverkets riktlinjer.

 • Material garantier står var enskild material leverantör för.

 • Slutkund har alltid 8 dagar efter utställd faktura på sig att reklamera arbetet eller en del av arbetet, efter dessa 8 dagar räknas arbetet som godkänt.

 • Vi innehar Entreprenad försäkring upp till tio miljoner kronor via Trygg Hansa.


  Diverse

 • Offererat pris är ett estimat. Skulle arbetet av ovan aktivitet överskrida estimat

 •          kommer detta att kommuniceras med kund inom rimlig tid och debiteras                       med 625sek/h/hantverkare.

 • Hantverkare förbehåller sig rätten att använda kunds toalett och mikrovågsugn om så behövs om kunden ej önskar annat, och då kommer en tillfällig toalett att hyras som kund debiteras.

 • Offerten gäller endast de arbeten och arvoden som står i ovanstående.

 • Notera TCG Bygg AB hantverkaravtal och inget arbete kommer att påbörjas om avtalet ej är signerat av beställare.